Cover of Ao Ashi

Rating Star 7.30

Ao Ashi

Author: KOBAYASHI Yuugo

Nominated for the 2017 Manga Taisho Award.

Status

Ongoing

Last Updated

2 months ago

Chapter 367

1 month ago

Chapter 366

1 month ago

Chapter 365

1 month ago

Chapter 364

1 month ago

Chapter 363

2 months ago

Chapter 362

2 months ago

Chapter 361

3 months ago

Chapter 360

3 months ago

Chapter 359

3 months ago

Chapter 358

3 months ago

Chapter 357

3 months ago

Chapter 356

3 months ago

Chapter 355

3 months ago

Chapter 354

3 months ago

Chapter 353

3 months ago

Chapter 352

3 months ago

Chapter 351

3 months ago

Chapter 350

3 months ago

Chapter 349

3 months ago

Chapter 348

3 months ago

Chapter 347

3 months ago

Chapter 346

3 months ago

Chapter 345

3 months ago

Chapter 344

3 months ago

Chapter 343

3 months ago

Chapter 342

3 months ago

Chapter 341

3 months ago

Chapter 340

3 months ago

Chapter 339

3 months ago

Chapter 338

3 months ago

Chapter 337

3 months ago

Chapter 336

3 months ago

Chapter 335

3 months ago

Chapter 334

3 months ago

Chapter 333

3 months ago

Chapter 332

3 months ago

Chapter 331

3 months ago

Chapter 330

3 months ago

Chapter 329

3 months ago

Chapter 328

3 months ago

Chapter 327

3 months ago

Chapter 326

3 months ago

Chapter 325

3 months ago

Chapter 324

3 months ago

Chapter 323

3 months ago

Chapter 322

3 months ago

Chapter 321

3 months ago

Chapter 320

3 months ago

Chapter 319

3 months ago

Chapter 318

3 months ago

Chapter 317

3 months ago

Chapter 316

3 months ago

Chapter 315

3 months ago

Chapter 314

3 months ago

Chapter 313

3 months ago

Chapter 312

3 months ago

Chapter 311

3 months ago

Chapter 310

3 months ago

Chapter 309

3 months ago

Chapter 308

3 months ago

Chapter 307

3 months ago

Chapter 306

3 months ago

Chapter 305

3 months ago

Chapter 304

3 months ago

Chapter 303

3 months ago

Chapter 302

3 months ago

Chapter 301

3 months ago

Chapter 300

3 months ago

Chapter 299

3 months ago

Chapter 298

3 months ago

Chapter 297

3 months ago

Chapter 296

3 months ago

Chapter 295

3 months ago

Chapter 294

3 months ago

Chapter 293

3 months ago

Chapter 292

3 months ago

Chapter 291

3 months ago

Chapter 290

3 months ago

Chapter 289

3 months ago

Chapter 288

3 months ago

Chapter 287

3 months ago

Chapter 285

3 months ago

Chapter 284

3 months ago

Chapter 283

3 months ago

Chapter 282

3 months ago

Chapter 281

3 months ago

Chapter 280

3 months ago

Chapter 279

3 months ago

Chapter 278

3 months ago

Chapter 277

3 months ago

Chapter 276

3 months ago

Chapter 275

3 months ago

Chapter 274

3 months ago

Chapter 273

3 months ago

Chapter 272

3 months ago

Chapter 271

3 months ago

Chapter 270

3 months ago

Chapter 269

3 months ago

Chapter 268

3 months ago

Chapter 267

3 months ago

Chapter 266

3 months ago

Chapter 265

3 months ago

Chapter 264

3 months ago

Chapter 263

3 months ago

Chapter 262

3 months ago

Chapter 261

3 months ago

Chapter 260

3 months ago

Chapter 259

3 months ago

Chapter 258

3 months ago

Chapter 257

3 months ago

Chapter 256

3 months ago

Chapter 255

3 months ago

Chapter 254

3 months ago

Chapter 253

3 months ago

Chapter 252

3 months ago

Chapter 251

3 months ago

Chapter 250

3 months ago

Chapter 249

3 months ago

Chapter 248

3 months ago

Chapter 247

3 months ago

Chapter 246

3 months ago

Chapter 245

3 months ago

Chapter 244

3 months ago

Chapter 243

3 months ago

Chapter 242

3 months ago

Chapter 241

3 months ago

Chapter 240

3 months ago

Chapter 239

3 months ago

Chapter 238

3 months ago

Chapter 237.5

3 months ago

Chapter 237

3 months ago

Chapter 236

3 months ago

Chapter 235

3 months ago

Chapter 234

3 months ago

Chapter 233

3 months ago

Chapter 232

3 months ago

Chapter 231

3 months ago

Chapter 230

3 months ago

Chapter 229

3 months ago

Chapter 228

3 months ago

Chapter 227

3 months ago

Chapter 226

3 months ago

Chapter 225

3 months ago

Chapter 224

3 months ago

Chapter 223

3 months ago

Chapter 222

3 months ago

Chapter 221

3 months ago

Chapter 220

3 months ago

Chapter 219

3 months ago

Chapter 218

3 months ago

Chapter 217

3 months ago

Chapter 216

3 months ago

Chapter 215

3 months ago

Chapter 214

3 months ago

Chapter 213

3 months ago

Chapter 212

3 months ago

Chapter 211

3 months ago

Chapter 210

3 months ago

Chapter 209

3 months ago

Chapter 208

3 months ago

Chapter 207

3 months ago

Chapter 206

3 months ago

Chapter 205

3 months ago

Chapter 204

3 months ago

Chapter 203

3 months ago

Chapter 202

3 months ago

Chapter 201

3 months ago

Chapter 200

3 months ago

Chapter 199

3 months ago

Chapter 198

3 months ago

Chapter 197

3 months ago

Chapter 196

3 months ago

Chapter 195

3 months ago

Chapter 194

3 months ago

Chapter 193

3 months ago

Chapter 192

3 months ago

Chapter 191

3 months ago

Chapter 190

3 months ago

Chapter 189

3 months ago

Chapter 188

3 months ago

Chapter 187

3 months ago

Chapter 186

3 months ago

Chapter 185

3 months ago

Chapter 184

3 months ago

Chapter 183

3 months ago

Chapter 182

3 months ago

Chapter 181

3 months ago

Chapter 180

3 months ago

Chapter 179

3 months ago

Chapter 178

3 months ago

Chapter 177

3 months ago

Chapter 176

3 months ago

Chapter 175

3 months ago

Chapter 174

3 months ago

Chapter 173

3 months ago

Chapter 172

3 months ago

Chapter 171

3 months ago

Chapter 170

3 months ago

Chapter 169

3 months ago

Chapter 168

3 months ago

Chapter 167

3 months ago

Chapter 166

3 months ago

Chapter 165

3 months ago

Chapter 164

3 months ago

Chapter 163

3 months ago

Chapter 162

3 months ago

Chapter 161

3 months ago

Chapter 160

3 months ago

Chapter 159

3 months ago

Chapter 158

3 months ago

Chapter 157

3 months ago

Chapter 156

3 months ago

Chapter 155

3 months ago

Chapter 154

3 months ago

Chapter 153

3 months ago

Chapter 152

3 months ago

Chapter 151

3 months ago

Chapter 150

3 months ago

Chapter 149

3 months ago

Chapter 148

3 months ago

Chapter 147

3 months ago

Chapter 146

3 months ago

Chapter 145

3 months ago

Chapter 144

3 months ago

Chapter 143

3 months ago

Chapter 142

3 months ago

Chapter 141

3 months ago

Chapter 140

3 months ago

Chapter 139

3 months ago

Chapter 138

3 months ago

Chapter 137

3 months ago

Chapter 136

3 months ago

Chapter 135

3 months ago

Chapter 134

3 months ago

Chapter 133

3 months ago

Chapter 132

3 months ago

Chapter 131

3 months ago

Chapter 130

3 months ago

Chapter 129

3 months ago

Chapter 128

3 months ago

Chapter 127

3 months ago

Chapter 126

3 months ago

Chapter 125

3 months ago

Chapter 124

3 months ago

Chapter 123

3 months ago

Chapter 122

3 months ago

Chapter 121

3 months ago

Chapter 120

3 months ago

Chapter 119

3 months ago

Chapter 118

3 months ago

Chapter 117

3 months ago

Chapter 116

3 months ago

Chapter 115

3 months ago

Chapter 114

3 months ago

Chapter 113

3 months ago

Chapter 112

3 months ago

Chapter 111

3 months ago

Chapter 110

3 months ago

Chapter 109

3 months ago

Chapter 108

3 months ago

Chapter 107

3 months ago

Chapter 106

3 months ago

Chapter 105

3 months ago

Chapter 104

3 months ago

Chapter 103

3 months ago

Chapter 102

3 months ago

Chapter 101

3 months ago

Chapter 100

3 months ago

Chapter 99

3 months ago

Chapter 98

3 months ago

Chapter 97

3 months ago

Chapter 96

3 months ago

Chapter 95

3 months ago

Chapter 94

3 months ago

Chapter 93

3 months ago

Chapter 92

3 months ago

Chapter 91

3 months ago

Chapter 90

3 months ago

Chapter 89

3 months ago

Chapter 88

3 months ago

Chapter 87

3 months ago

Chapter 86

3 months ago

Chapter 85

3 months ago

Chapter 84

3 months ago

Chapter 83

3 months ago

Chapter 82

3 months ago

Chapter 81

3 months ago

Chapter 80

3 months ago

Chapter 79

3 months ago

Chapter 78

3 months ago

Chapter 77

3 months ago

Chapter 76

3 months ago

Chapter 75

3 months ago

Chapter 74

3 months ago

Chapter 73

3 months ago

Chapter 72

3 months ago

Chapter 71

3 months ago

Chapter 70

3 months ago

Chapter 69

3 months ago

Chapter 68

3 months ago

Chapter 67

3 months ago

Chapter 66

3 months ago

Chapter 65

3 months ago

Chapter 64

3 months ago

Chapter 63

3 months ago

Chapter 62

3 months ago

Chapter 61

3 months ago

Chapter 60

3 months ago

Chapter 59

3 months ago

Chapter 58

3 months ago

Chapter 57

3 months ago

Chapter 56

3 months ago

Chapter 55

3 months ago

Chapter 54

3 months ago

Chapter 53

3 months ago

Chapter 52

3 months ago

Chapter 51

3 months ago

Chapter 50

3 months ago

Chapter 49

3 months ago

Chapter 48

3 months ago

Chapter 47

3 months ago

Chapter 46

3 months ago

Chapter 45

3 months ago

Chapter 44

3 months ago

Chapter 43

3 months ago

Chapter 42

3 months ago

Chapter 41

3 months ago

Chapter 40

3 months ago

Chapter 39

3 months ago

Chapter 38

3 months ago

Chapter 37

3 months ago

Chapter 36

3 months ago

Chapter 35

3 months ago

Chapter 34

3 months ago

Chapter 33

3 months ago

Chapter 32

3 months ago

Chapter 31

3 months ago

Chapter 30

3 months ago

Chapter 29

3 months ago

Chapter 28

3 months ago

Chapter 27

3 months ago

Chapter 26

3 months ago

Chapter 25

3 months ago

Chapter 24

3 months ago

Chapter 23

3 months ago

Chapter 22

3 months ago

Chapter 21

3 months ago

Chapter 20

3 months ago

Chapter 19

3 months ago

Chapter 18

3 months ago

Chapter 17

3 months ago

Chapter 16

3 months ago

Chapter 15

3 months ago

Chapter 14

3 months ago

Chapter 13

3 months ago

Chapter 12

3 months ago

Chapter 11

3 months ago

Chapter 10

3 months ago

Chapter 9

3 months ago

Chapter 8

3 months ago

Chapter 7

3 months ago

Chapter 6

3 months ago

Chapter 5

3 months ago

Chapter 4

3 months ago

Chapter 3

3 months ago

Chapter 2

3 months ago

Chapter 1

3 months ago